pryl utbildning lokalvård

Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare

som PRYL är en förkortning av, är ett projekt som haft till mål att ta fram och forma de krav på kunskap man inom Sveriges städbransch skulle kunna enas om. SSC certifierar i dag i enlighet med kravspecifikationen PRYL och standarden ISO/IEC 17024. PRYL utgör den norm för grundkompetens som en svensk lokalvårdare ska ha. Certifierad lokalvårdspersonal har, förutom en dokumenterat högre kompetens, visat sig trivas bättre på arbetet och det finns exempel på kundföretag där sjukfrånvaron har halverats.

 

PRYL i samarbete med Sveriges Fastighetsägarförbund

PRYL har tagits fram i nära samarbete med framförallt Sveriges Fastighetsägarförbund som är kunden till lokalvården. Från fastighetsägarna har man sett detta projekt så angeläget att man gått in som ordförande i det. Ytterligare samarbetspartners i projektet har varit UFOS (utveckling av fastighetsförvaltning i offentlig sektor), kommuner, städentreprenörer, kem-, maskin-, redskapsleverantörer samt golvfabrikanter. Det tog nästan 3 år att arbeta fram kravspecifikationen för grundcertifikat vid personcertifiering av lokalvårdare enligt PRYL.

Den första certifieringen gjordes våren 1998 och har sedan dess certifierat drygt 10000 personer enligt PRYL:s kravspecifikation. Kraven på städpersonalens kompetens ökar och ett säkert sätt att kontrollera denna kompetens är att certifiera sin personal. I december 2002 uppdaterades kravspecifikationen PRYL med Service och INSTA 800.

 

UTBILDNINGEN
Lokalvårdsutbildning PRYL är en grundläggande och mycket omfattande lokalvårdsutbildning som syftar till att ge såväl den erfarne lokalvårdaren men även den som är ny i branschen en gedigen grund att stå på.

Här får man lära sig allt från rätt val av kemiska produkter till skötsel av olika golvmaterial.

 

PRYL KRAVSPECIFIKATION
Kravspecifikationen omfattar 12 kunskapsområden för lokalvårdare kompletterat med service.

PRYL är tillgänglig för alla, vilket innebär att vem som helst kan utbilda mot kravspecifikationen. För att sedan få Certifikatet måste man skriva ett test som tillhandahålls och utförs under översyn av personal från SSC. För att få deltaga i ett certifieringsprov krävs att vissa förkunskaper är uppfyllda.
Kursinnehåll
Terminologi
Kemiska begrepp och pH-skalan
Grunder städning
Moppteknik
Hygien
Kemiska produkter
Golvmaterial & underhållsmetoder
Städmaterial
Arbetsplanering
Service & kvalitet
Praktisk golvvård
Redskap och maskiner
Säkerhet och skydd
Miljö
Entréer
Ergonomi, friskvård och fysisk arbetsmiljö
Fakta om PRYL-certifiering

Att vara certifierad innebär att man har blivit kontrollerad och godkänd av en tredje part.

Kunskapen kontrolleras mot gällande kravspecifikation för det aktuella området som har upprättats i samråd mellan beställare, utförare och övriga branschen! PRYL:s kravspecifikation togs fram tillsammans med och på uppdrag av i första hand Sveriges fastighetsägare 1997.

Certifieringen enligt PRYL är en kvalitetssäkring på att man tagit till sig kunskapen som utbildaren förmedlat.

Då branschen idag i allt större utsträckning ställer krav på certifierad personal så är det en stor fördel att vid anställning och upphandling vara certifierad enligt PRYL.

 

Certifieringsprov

Sökande kommer att prövas teoretiskt och praktiskt inom PRYL:s 12 områden, vid ett och samma tillfälle. Proven består av två teoretiska prov samt ett praktiskt prov.

 

 

HÄR UTFÖR VI VÅRA TJÄNSTER

Motala – Borensberg – Linköping – Ljungsbro – Klockrike – Fornåsa – Österstad – Vadstena – Skänninge – Mjölby

 

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On Facebook