RUT AVDRAGET

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

UTÖKADE RUTTJÄNSTER FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2016

Från och med den första augusti 2016 kommer antalet tjänster för rutavdraget att utökas. De nya reglerna innebär en utökning av trädgårdstjänster samt att flytt- och enklare it-tjänster ger rätt till rutavdrag.

NYA REGLER FRÅN 1 JANUARI 2016

Riksdagen har beslutat om nya regler för rutavdraget som träder i kraft den 1 januari 2016.
Här är de förändringar som införts:

 1. Rutavdraget medges fortfarande med 50% av arbetskostnaden men maxbeloppet minskas till 25 000 kr för personer som inte fyllt 65 år. Har du fyllt 65 år vid årets ingång har du fortfarande rätt att göra Rutavdrag upp till 50 000kr.
 2.  Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning
 3.   Observera att rutavdrag för matlagning slopas

VEM HAR RÄTT TILL RUTAVDRAG?

Grundkravet för utnyttjande av rutavdrag är att arbetet är utfört i köparens bostad. Köparen kan även få avdrag för arbeten som utförs föräldrarnas bostad förutsatt att köparen har betalat för arbetet.

 

Exempel på RUT arbete

Hushållsarbete kan ge rätt till rutavdrag om

 • det utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden,
 • det utförs i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad eller
 • som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.
 

Nedan följer exempel på vad du som kund kan få respektive inte få rutavdrag för. Observera att listan är inte fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag!

 
 

Barnpassning

Avdrag medges för:

 • barnpassning i barnets bostad
 • en barnvakt som lämnar och hämtar barn vid förskola, grundskola, fritidsaktiviteter eller liknande
 • en barnvakt som hjälper barnet med läxläsning och annat skolarbete om det utgör högst 10 procent av barnpassningen vid varje enskilt tillfälle
 • en barnvakt som lagar enklare mat i samband med barnpassningen.

Inget avdrag medges för:

 • att anlita en barnvakt att utföra arbeten som kräver specialkunskaper och som normalt inte utförs av hushållen själva, till exempel anlitande av privatlärare eller tränare
 • arbeten med arrangemang av barnkalas eller liknande aktiviteter för barnet
 • transportkostnader vid hämtning och lämning av barn på förskola, fritids, skola eller fritidsaktivitet.

Flyttjänster

Avdrag medges för följande flyttjänster som utförs och betalas från och med den 1 augusti 2016:

 • flytt av bohag mellan bostäder
 • flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten
 • packning och uppackning
 • lastning, lossning eller annat iordningställande för transport
 • arbetstiden för transporten.

Inget avdrag medges för:

 • kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinhyra i samband med flytten.

IT-tjänster

Avdrag medges för följande IT-tjänster som utförs och betalas efter den 1 augusti 2016:

Arbete med installation, reparation och underhåll av

 • data- och IT-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler
 • kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare
 • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning
 • enklare rådgivning, och handledning som ges i samband med ovanstående arbete.

Inget avdrag medges för:

 • utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara
 • reparation eller annat arbete i utförarens verkstad
 • handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Kläd- och textilvård

Avdrag medges för:

 • tvätt och strykning av kläder, sängkläder och gardiner
 • uppsättning och nedtagning av gardiner och gardinstång
 • putsning av skor
 • enklare lagning och uppläggning av kläder och hemtextilier
 • tvätt i gemensam tvättstuga.

Inget avdrag medges för:

 • kemtvätt
 • omklädsel eller lagning av textilier på möbler.

Personlig hjälp och omsorg

Avdrag medges för:

 • hjälp med den personliga hygienen och på- och avklädning
 • hjälp vid promenader och enklare ärenden på vårdcentral, bank eller butik tillsammans med personen
 • hjälp med att betala räkningar, enklare matlagning, matning och högläsning
 • att vaka över en förvirrad person och för att förhindra att hen lämnar bostaden.

Inget avdrag medges för:

 • någon som vakar över en person för att kontrollera puls, ta blodprov eller på annat sätt bidra med hälso- och sjukvårdsinsatser
 • hälsoarbeten som utförs av någon med yrkeslegitimation, till exempel läkare, naprapat sjukgymnast eller sjuksköterska
 • massage, fotvård, skönhetsbehandlingar eller hårklippning
 • passning av personens husdjur
 • tillsyn av en persons hus
 • personlig tränare eller utgift för teknisk utrustning i hemmet
 • omsorgsarbeten om personen har fått statliga eller kommunala bidrag för det omsorgsarbete som ska utföras
 • resor eller beställning och hemkörning av livsmedel.

Städ- och rengöringsarbeten

Avdrag medges för:

 • dammsugning, dammtorkning, byggstädning, diskning och fönsterputsning
 • rengöring av altandäck, städning av skåp och lådor samt byte av glödlampor och säkringar
 • flyttstädning och inflyttningsstädning
 • flytt av möbler som krävs för att städ-och rengöringsarbete ska kunna utföras.

Inget avdrag medges för:

 • grovstädning med mer avancerad utrustning, hyra av städrobot eller poolrengöring
 • städning i gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, exempelvis trappstädning
 • ommöblering och strukturering av hemmamiljö, så kallad homestyling
 • bortforsling av byggmaterial, möbler, bråte, avfall med mera.

Snöskottning

Avdrag medges för

 • snöskottning av hus-, garagetak, gårdsplan, uppfart på tomten i nära anslutning till bostaden
 • borttagning av istappar
 • snöröjning, sandning och saltning av trottoarer som utförs i nära anslutning till bostaden om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.

Inget avdrag medges för

 • snöskottning eller snöröjning av till exempel garagelänga om arbeten utförs på samfälligheter.

Trädgårdsarbete

Avdrag medges för:

 • krattning, ogräsrensning och mossbekämpning
 • klippning av häck, rosor, buskar och gräsmatta
 • vattning och gödning samt höstgrävning av trädgårdsland och omgrävning av kompost.

Avdrag medges för följande trädgårdsarbeten som utförs och betalas från och med den 1 augusti 2016:

 • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar
 • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning
 • kompostering och ihop samling av trädgårdsavfall inför bortforsling
 • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Inget avdrag medges för:

 • anläggning av gräsmatta
 • installation, service eller reparation av gräsklippare eller robotgräsklippare
 • skadedjursbekämpning
 • asfaltering, sten-eller plattläggning av trädgårdsgång och uppfart
 • bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten
 • plantering av nya blommor, växter och träd
 • rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign
 • kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift.

FULLSTÄNDIG INFORMATION OCH VILLKOR

Är du osäker på om ditt arbete är berättigat till rutavdrag?
Läs Skatteverkets information ”exempel på rutarbete”

På skatteverkets hemsida www.skatteverket.se hittar ni mer detaljerad information kring om vad som gäller för RUT-avdraget.

 

HÄR UTFÖR VI VÅRA TJÄNSTER

Motala – Borensberg – Linköping – Ljungsbro – Klockrike – Fornåsa – Österstad – Vadstena – Skänninge – Mjölby

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company
Visit Us On Facebook